VESTI

ODRŽANA 11. SEDNICA SO APATIN, 17 TAČAKA SE NAŠLO NA DNEVNOM REDU

14372

VLADAJUĆA VEĆINA IZGLASALA SVE PREDLOŽENO I OSTALA IMUNA NA SVE PRIMEDBE, UKORE I SKANDALE


Na današnjoj, 11. sednici SO Apatin, odbornici su razmatrali ukupno 17 tačaka dnevnog reda, od kojih su dve dodate na samom zasedanju. Sednici je prisustvovalo 27, od ukupno 29 odbornika.

Već na početku, opozicioni odbornik Perica Popić (NSP) je postavio pitanje zašto još uvek nema javnog prenosa sednica ili odgovora iz kog razloga se oni ne obezbede, iako on na tome insistira mesecima. Predsednik Skupštine Milan Škrbić mu je odgovorio da na traženu ponudu od TV Apatin još uvek čekaju.

Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sednice, odbornici su usvojili ostavku Saše Krstina na članstvo u Opštinskom veću zbog, kako je navedeno, izbora na mesto predsednika Saveta MZ Sonta. Za novog člana Opštinskog veća, tajnim glasanjem odbornika imenovana je Maja Krstin.

Odbornici su, u nastavku, dali saglasnost na Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Apatin za ovu godinu, sa izveštajem o izvršenju sredstava samodoprinosa za period januar – jun ove godine.


BUDŽET

Po rečima izvestioca, doc dr Slavoljuba Štrbe, načelnika Odeljenja za privredu i finansije, odluka o budžetu za ovu godinu doneta je na decembarskoj sednici SO Apatin i po njoj planiran je ukupan budžet u iznosu o 1,12 milijardi dinara.

Odlukom o prvim izmena i dopunama ove Odluke, donetom na junskoj sednici, ukupan budžet je planiran na nivou od 1,288 milijardi dinara. Ukupni tekući prihodi i primanja budžeta za prvih šest meseci ove godine ostvareni su u iznosu od 464 miliona dinara i uz preneta namenska sredstva u visini od 79 miliona, ukupno su iznosila 543 miliona dinara, odnosno 42 odsto u odnosu na godišnji plan. Najveći deo budžetskih prihoda i primanja je iz poreza na dohodak, dobiti i kapitalne dobitke, transfera opština i poreza na imovinu. Ukupni rashodi i izdaci budžeta u ovom periodu izvršeni su u iznosu od 457 miliona dinara ili 35,5 odsto od godišnjeg plana.

-Po osnovu ostvarenja budžeta za prvih šest meseci ove godine, možemo zaključiti da je evidentiran rast budžetskih prihoda u odnosu i na prethodnu godinu, kada je u istom izveštajnom periodu evidentiran manji priliv sredstava, što je bila posledica proglašene pandemije COVID-19. U odnosu na planirana sredstva, ukupni rashodi su izvršeni 35,5 odsto. Najmanje izvršenje po izvorima sredstava je kod transfera od ostalih nivoa vlasti i iznosi 7,68 odsto, gde je od planiranih 166,6 miliona dinara izvršeno 12,8 miliona (odnosi se na namenska sredstva koja je opština dobila po konkursima od Republike i Pokrajine, a realizacija ovih projekata je planirana u drugoj polovini godine), navodi se u zaključku Odeljenja za privredu i finansije OU opštine Apatin.

Zamerke na trošenje budžetskih sredstava izneo je odbornik Milorad Mrđa (SRS), naglasivši da budžet nije ni razvojni, ni investicioni i da najveći deo sredstava odlazi na plate i naknade zaposlenih, dok se izuzetno malo izdvaja za poljoprivredu i ruralni razvoj, kao i saobraćajnu infrastrukturu.

-Nedovoljna je podrška izbeglim i progranim licima, kao i ostalim socijalno ugroženim kategorijama. Šta je sa putem do gradske deponije, kanalizacijom u selima, rekonstrukcijom škole? Za turizam ste za ovih pola godine potrošili preko 17 miliona dinara, za čega? Medijima pod vašom kontrolom za finansiranje besmislenih medijskih sadržaja ste podelili 10 miliona dinara, a opoziciju držite pod potpunom medijskom blokadom. I sport je na niskim granama. Još uvek niste usvojili strategiju razvoja sporta, što je nedopustivo. O kapitalnim pojektima u izveštaju nema ni reči, nabrojao je Mrđa i zaključio da će glasati protiv izveštaja, što je učinio i odbornik Popić.


ŠKRBIĆ: I BOLJE DA NEMAMO NOVIH FABRIKA!

Na Mrđinu primedbu da u opštini Apatin, za razliku od drugih opština, nema ni jedne novootvorene fabrike, usledio je šokantan odgovor predsednika SO Škrbića.

-I bolje da ih nemamo! Ovi što ih imaju kukaju na sav glas. Teški uslovi rada, male plate, gazde naprasno odlaze, ostavljaju brojne probleme, argumentovao je Škrbić svoju tvrdnju, dodajući da on, bez obzira na sve, i dalje veruje da će Apatin dobiti luku!


SAMODOPRINOS

U prvoj polovini ove godine na ime samodoprinosa od 1 odsto u Apatinu je prikupljeno je 13,96 miliona dinara, dok je u Prigrevici od samodoprinosa od 1 odsto prikupljeno 2,66 miliona, a po stopi od 3 odsto, 2.34 miliona dinara.

Za odvoz smeća sa groblja u Apatinu iz samodoprinosa od 1 odsto u prvoj polovini ove godine utrošeno je skoro 384.000 dinara (za celu godinu je planirano 900.000 dinara), za otplatu anuiteta za fabriku vode iz samodoprinosa od 3 odsto potrošeno je nepunih 6 miliona dinara (planirano 15 miliona za celu godinu), za pokriće troškova sahranjivanja građana Apatina, od planiranih 14 miliona za ovu godinu, iz mesnog samodoprinosa od 1 odsto u prvih šest ovogodišnjih meseci utrošeno je 6,6 miliona dinara. Za pokriće dela troškova opreme za novorođenu decu iz mesnog samodoprinosa od 1 odsto, u prvoj polovini ove godine izdvojeno je 3,17 miliona dinara, od ukupno 8 miliona za celu godinu. Za sufinansiranje izgradnje dečijih i sportskih igrališta od planiranih 800.000 dinara za ovu godinu, iz samodoprinosa od 1 odsto utrošeno je 742.525 dinara. Za pomoć obolelim licima, od planiranih 2,3 miliona utrošeno je 692.640 dinara.

Kada je MZ Prigrevica u pitanju, sredstava samodoprinosa od 3 odsto u prvoj polovini godine realizovana su za košenje i održavanje zelenih površina u centru sela i na raskrsnicama, u iznosu od milion dinara (koliko je i planirano za celu godinu), za pokriće troškova sahranjivanja iz samodoprinosa od 1 odsto realizovano je 1,4 miliona dinara, od planiranih 3,5 miliona za celu godinu, za roditeljski dodatak 587.878 dinara od planiranih 1,5 miliona za celu godinu i iz samodoprinosa od 3 odsto za pomoć obolelim građanima isplaćeno je 1.1 milion (planirano za celu godinu 2 miliona) i 120.000 dinara na ime dotacija udruženjima građana od planiranih 200.000 dinara za celu godinu.

Iz samodoprinosa od 3 odsto u MZ Sonta za košenje i održavanje zelenih površina izdvojeno je 42.424 dinara (za celu godinu planirano 50.000 dinara), za pomoć u opremanju i održavanju crkvenih objekata utrošena je ukupno planirana suma od 300.000 dinara, za odvoz smeća 111.138 (od planiranih 640.000 dinara za celu godinu), za održavanje javne rasvete od planiranih 1,1 milion utrošeno je oko 64.000 dinara, a za jednokratne pomoći za lečenje 90.000 dinara od planiranih 200.000 dinara za celu godinu. Iz samodoprinosa od 1 odsto izdvojeno je oko 352.000 dinara za pokriće dela troškova opreme za prvo i drugo dete (za celu godinu planirano milion dinara) i za struju na kapeli 41.000 dinara od planiranih 850.000 za celu godinu.
Na ime jednokratne pomoći za novorođeno dete iz samodoprinosa od 3 odsto u MZ Svilojevo realizovano je 120.000 dinara u prvoj polovini ove godine, u odnosu na planiranih 340.000 dinara za celu godinu.

U Kupusini, za održavanje zelenih javnih površina iz samodoprinosa od 2 odsto utrošeno je skoro svih 160.000 dinara, koliko je planirano za celu godinu, na ime naknada u slučaju smrti realizovano je oko 130.000 dinara od 240.000 planiranih za ovu godinu i na ime naknada za prvorođeno dete nešto manje od 6.000 dinara od planiranih 60.000 dinara. Za dotacije civilnim organizacijama i za poklone za decu utrošeno je po 30.000 dinara, a za održavanje internet stranice (troškove javnog informisanja građana) plaćeno je 500 dinara od planiranih 193.000 za celu godinu.


NAJVIŠE TRI OKTOBARSKE NAGRADE

Odbornici su usvojili o Odluku o izmeni i dopuni Odluke o dodeli nagrade „24. oktobar“, po kojoj će se, ubuduće, dodeljivati najviše tri nagrade.
Usvojen je i predlog Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštinu Apatin za ovu godinu, predlog Rešenja o pribavljanju otkupom u javnu svojinu opštine Apatin nepokretnosti (kuće) u Sonti (radi izgradnje parkinga, pristupnog i protivpožarnog puta u sportsku halu iz Vojvođanske ulice), te Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Apatin za ovu godinu i Odluka o postavljanju i održavanju spomenika na teritoriji opštine Apatin.


ZA PODZEMNE KONTEJNERE 10, A ZA KANTE GRAĐANIMA 2,5 MILIONA

Usvojen je i Program korišćenja sredstava fonda za zaštitu životne sredine, po kome su za ove namene planirana sredstva za ovu godinu u iznosu od 28,3 miliona dinara. Za monitoring kvaliteta vazduha, površinskih voda i životne sredine, planirana su sredstva u iznosu od 2,8 miliona dinara, za čišćenje divljih deponija 4 miliona, za nabavku kanti za individualna domaćinstva 2,5 miliona, za nabavku podzemnih kontejnera 10 miliona dinara, za čišćenje septičkih jama 7,5 miliona, te finansiranje i sufinansiranje udruženja građana čije aktivnosti su povezane sa zaštitom prirode, biljnog i životinjskog sveta i životne sredine u iznosu od 1,5 miliona dinara.

Na ovaj predlog Programa amandman je podeo odbornik Popić.

-Poenta mog amandmana je da sprečimo plaćanja ekoloških šteta prouzrokovanih ljudskim delovanjem, kao što je, na primer, ona poznata rupa sa mašinskim uljem koja je budžet, odnosno građane naše opštine, koštala 8,3 miliona dinara. Osim toga, protiv sam i izdvajanja 16,5 miliona dinara za nabavku kanti za smeće, ugradnju podzemnih konterjnera i uklanjanje divljih deponija, jer smtram da je to posao JKP “Naš dom”, te da ga ne treba dodatno plaćati. Takođe, protiv sam predviđenih 1,5 milona za ekološka udruženja, jer smatram da je to direktno povezao sa ekspaznijom pokreta zelenih, koji su trenutno jedina organizacija koju je SNS zaboravila da stavi pod kontrolu, pa sada pokušava to da promeni i njihovim finansiranjem ih direktno stavi pod svoju vlast, objasnio je Popić svoj amandam, koji je skupštinska većina odbila.

Popić je prozvao i inspekciju da “ne radi svoj posao”, jer je po njemu ona ta koja treba da otkrije i kažnjava počinioce, na šta je Dragana Stambolija, rukovodilac odeljenja za inspekcijske poslove odgovorila da je jama morala biti očišćena i da je to urađeno po nalogu opštine, te da tužilaštvo tvrdi da radi na tom predmetu i da će ih obavestiti ukoliko bude novina. Stambolija je još dodala da kupovina kanti za domaćinstva kao i čišćenje divljih deponija nije u nadležnosti JKP “Naš dom”, te da inspekcija redovno piše kazne za neodgovorne građane, na šta joj je Popić odgovorio da redovno mora obaveštavati javnost o radu inspekcije, pa i ispisanim kaznama.


MARINA PRIHODOVALA 13 MILIONA, OD ČEGA PET IZ OPŠTINE

Odbornici su usvojili i Izveštaj o godišnjem programu poslovanja JP za upravljanje putničkim pristanom i marinom „Apatin“ za prošlu godinu, sa Izveštajem ovlašćenog revizora i Odluke Nadzornog odbora o raspodeli dobiti.

Kako je navedeno u finansijskom izveštaju, ovo preduzeće je u 2020. godini ostvarilo ukupni prihod oko 13,24 miliona dinara, od čega je skoro 5,1 milion prihod iz budžeta. Od prodaje veza ostvaren je prihod od blizu 3 miliona dinara, od prenoćišta preko 2,2 miliona, vožnje brodićem oko 235.000 dinara... Od ukupnih rashoda, koji su bili oko 12,75 miliona dinara, najveći su troškovi zarada u iznosu skoro 6,5 miliona dinara, troškovi proizvodnih usluga 2,2 miliona, goriva i energije oko 1,5 miliona...

-Može se zaključiti da je preduzeće u ovom periodu uspelo, uprkos teškoj situaciji, da ne posluje sa gubitkom. Nisu ostvareni planirani prihodi, ali su ostvarene značajne uštede. Kako je u martu 2020. godine proglašeno vanredno stanje, rezervacije stranih gostiju su u potpunosti otkazivane, a poslovanje gotovo stalo. U letnjim mesecima situacija je bila nešto povoljnija, te je i popunjenost apartmana bila zadovoljavajuća zahvaljujući dolascima domaćih gostiju. Prosečna popunjenost kapaciteta bila je 42 odsto, zaključuje se u Izveštaju JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“.


RAZREŠENJA I IMENOVANJA

Odbornici su usvojili i rešenja o razrešenju i imenovanju članova Komisije za dodelu novembarskih nagrada, iz reda odbornika SO Apatin. Razrešeni su dr Dragan Rastović i Boro Bulat, a imenovani Marija Rapaić i Marija Ivanović. Magda Marašek razrešena je funkcije člana Školskog odbora OŠ „Jožef Atila“ iz Kupusine, a na njeno mesto je imenovana Marija Lovas. Takođe su usvojili i Rešenje o izmeni rešenja o predlaganju članova Komisije za priznavanje prava i vraćanje zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvrešnih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda za područje opštine Apatin, po kome se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS predlaže da razreši dosadašnje članove Komisije Nebojšu Perovića, Nikolu Zorića, Biljanu Radaković, dr Dragana Rastovića, Smiljku Jančurić i Miodraga Popovića, a da se imenuju Vatroslava Medić, Željko Kiš, Dejan Stojaković, Dušan Lončar, Ištvan Peter i Milica Vujačić.


ODBORNIČKA PITANJA

Kraj sednice je, po običaju, ostavljen za odbornička pitanja. Bilo ih je tri i sva tri je postavio odbornik Popić. Dva je postavio pismenim putem na prethodnoj sednici, te je na ovoj dobio odgovore, a treće je postavio usmeno.

Na pitanje zbog čega se zakasnilo sa predajom dokumentacije na Javni poziv države za dodelu sredstava za finansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada i porodičnih kuća i stanova i da li će i kako krivci za kašnjenje biti sankcionisani, u pismenom odgovoru predsednica opštine Dubravka Korać je navela:

-Povodom Vašeg odborničkog pitanja br. 1 od 20. septembra 2021. godine, obaveštavam Vas da su preduzete mere da se sazna zbog čega se zakasnilo sa predajom dokumentacije. Radilo se, nažalost, o višoj sili gde je lice koje je fizički trebalo da preda dokumenta bilo sprečeno da stigne na vreme. Odgovorna lica su ukorena i postavljeno je pitanje njihove odgovornosti, a opština Apatin se postarala da građani to ne osete pa su sredstva obezbeđena na drugi način. Od ukupno 151 prijave naših sugrađana, sredstva na konkursu su dodeljenja 71 domaćinstvu za zamenu stolarije ove godine, stoji u odgovoru predsednice Korać.

Nezadovoljan odgovorom Popić je upitao šta to znači da su “odgovorna lica ukorena”?

-Predsednica uporno izbegava do dolazi na sednice SO Apatin, pa tako i danas kako bi nam objasnila šta misli pod tim da su odgovorna lica “ukorena”? Neko je oštetio građane i budžet za pet miliona i biće ukoren? Kako se zove ta osoba, koje sankcije će dobiti? Ovo nije prvi put! I u slučaju “Napretka” ste zakasnili. LJudi su zbog toga ostali bez posla. Zakasnili ste i da izuzmete opštinske lokale na pijaci od prodaje, te smo ostali bez njih pošto su pripala privatnom licu koje je kupilo Tržni centar. Ni tu nema odogovornosti, a greške, kašnjenja i štete se samo nižu. Ovo je, predsednice, za ostavku! I što je najgore, hteli ste to da prećutite, te ste brže-bolje samo objavili da vi dajete pet miliona za ove namene, misleći da će kašnjenje proći neopaženo, naveo je Popić.

Na njegovo drugo pitanje – zašto opština ove godine, po prvi put za 10 godina, nije finansijski pomogla Omladinski kamp Patriotskog fronta, u pismenom odgovoru je navedeno da organizator nije blagovremeno podneo zahtev, te kasnije nije postojala opcija da se sredstva izdvoje, jer su već podeljenja po konkursu.

Popić je treće pitanje postavio usmeno i na njega bi odgovor trebao da dobije na idućoj sednici. Ono se odnosilo na skandal vezan za rekonstrukciju glavne ulice u Prigrevici, od kašnjenja radova, do postavljanja krivih klupa, što je izazvalo podsmeh šire javnosti. Popić je zahtevao imena glavnog arhitekte, izvođača radova i nadzornog odbora, kao i odgovornost lokalne samouprave, kao investitora.

related articles

Pratite nas

Naxi Radio Apatin 105,8

FM & PRESS DOO
Petefi Šandora 57, sprat I, lokal 6,
25260 Apatin

Tel/Mob:
+381 25 780 200
+381 63 82 94 653

e-mail:
radioapatin@gmail.com
info@radioapatin.com

O nama

NAXI RADIO APATIN - 105.8 MHz FM
Našim talasima pokrivamo deo Bačke - opštine Apatin, Sombor, Odžaci i delovi opštine Kula. Od momenta kada su se prvi taktovi začuli na frekvenciji 105,8 MHz 2011. godine, Vi, slušaoci ste nam bili na prvom mestu i uz kvalitetnu muziku, prijatne voditelje, objektivan i tačan informativni program ušli smo u Vaše domove, a zatim i u vaša srca - a tu planiramo i da ostanemo.

NAXI NACIONAL RADIJSKA MREŽA
Naxi Nacional je najveća radijska mreža u Srbiji, uz koju slušaoci u preko trideset gradova uživaju u kvalitetnom zabavnom i informativnom programu, kao i najboljoj domaćoj pop i rok muzici.

Svakog dana, preko pet miliona slušalaca Naxi Nacionala informiše se na pravi način, uz kratke govorne segmente zanimljivih voditelja, spremnih da u svakom trenutku prenesu novosti o najaktuelnijim dešavanjima. Naxi Radio Apatin Vam, pored već dobro poznatih lokalnih sadržaja, pruža mogućnost da svakodnevno uživate u priči o interesantnim temama, uz dozu kvalitetnog humora i pažljivo odabranih tema, kao i u uključenjima iz svih krajeva Srbije.

"Naxi nacionalne vesti" okosnica su informativnog programa najveće radijske mreže naše zemlje i emituju se na svaki pun sat. Uz njih, Srbija je na najbolji način informisana o aktuelnim temama iz zemlje i sveta. Termin od 18 do 19 časova svakog radnog dana rezervisan je za emisiju "Mojih 50". Zahvaljući Naxi Nacionalu, čuvena radijska emisija prisutna je u svim krajevima naše zemlje. Gostujući u "Mojih 50", poznate ličnosti otkrivaju interesantne detalje iz svoje karijere i prisećaju se najlepših trenutaka života.

"Dodir noći" emituje se svakog radnog dana od 21 čas do ponoći. Dejan Avramović govori jezikom "ljubavi i romantike" koji, u kombinaciji sa odabranim hitovima domaće pop i soft-rok muzike, osvaja na prvo slušanje.

Uz kvalitetan izbor domaće muzike i tačne i precizne informacije u svakom trenutku, NAXI RADIO APATIN i najveća radijska mreža Naxi Nacional, čine celu Srbiju preplavljenom talasom pozitivne energije pod prepoznatljivim sloganom "Opusti se i uživaj"!

Ukoliko zahtevate bogat program, kvalitetnu muziku i kratke i tačne informacije, na pravom ste mestu.

Slušaj NAXI RADIO APATIN - opusti se i uživaj!